Νεραντζούλα


Νεραντζούλα  μ' φουντωμένη
πούναι τ'άνθη σου νεραντζούλα,
Πούναι τ' άνθη πούχες πρώτα
πούν' τα κάλλη σου νεραντζούλα;
Φύσηξεν βοριάς αέρας
και τα τίναξεν νεραντζούλα.
Σε παρακαλώ βοριά μου
φύσα σιγανά νεραντζούλα
Φύσα σιγανά.
Ν' αρμενίσουν τα καράβια
τα Ζαγοριανά.
Πώχουν όμορφα κορίτσια
κι όμορφα παιδιά.