Τρανός χορός

https://1.bp.blogspot.com/_uyzIie-jOeg/SjUlT_iaZ6I/AAAAAAAABQg/3sYukPvG0M4/s1600/%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3+%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3.jpg

 

Μικτός συρτός κυκλικός χορός του γάμου. Οι άντρες πιάνονται μπροστά και στη συνέχεια οι γυναίκες. Η λαβή των χεριών για τους άνδρες είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω, ενώ για τις γυναίκες αγκαζέ. Οι κινήσεις που εκτελούν στο χορό οι άντρες διαφέρουν λίγο από αυτές των γυναικών. Το χορευτικό μοτίβο των αντρών αποτελείται από τέσσερις κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα, ενώ των γυναικών από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.


Για τ' ισένα κυρά νύφη
πέντε κάστρα μάλωναν
κι άλλα πέντε πολεμούσαν
για τα δυο σου μαύρα μάτια
και το μιλτζιανό σου χείλη
την αμάχη πο πιασάμι
και στη μεσ' σταυραϊτός
και μου πήρεν το μαντήλι
και μ'το πέταξιν.
Στου Άι-Θανάση την αυλή
χρυσό πουλάκι στέκει και λαλεί.
Αηδονολαλεί και λέει
τον καιρό που θελ'να εύρει.
Στα τρία αλώνια βάλαν την βουλή
για Σταμούλη το σκυλί
μεσ'στη Σιάτιστα να κάνουν
τρεις αρχόντισσες να πάρουν
τη Γεράνεια να πατήσουν
κι άρχοντα να μην αφήσουν.
Στο Γρεβενό γιουμάτισαν
και στο γιουφύρ' σταμάτησαν
μεσ'στην ακρ'απ'το γιοφύρι
έστησαν χρυσό τσαντήρι
άνοιξαν τα μπαϊράκια τους
δεν ξέρουν τα φαρμάκια τους
θα γυρίσουν λαβωμένοι
δεν το ξέρουν οι καημένοι.
“Κυρά Σανούκω, πες της Βάιας σου
να διωξ' τους φυλαχτάδες
διώξτε τους να παν εκείθε
να πατήσουμε το σπίτι”.
“Δεν σας φοβάμαι σκυλαρβανιτάδες.
Έχω τα σπίτια μου φηλά
με μολύβι σκεπασμένα
και με μάρμαρο στρωμένα”.
Κάτω στο Μπούνο μαχαλά
μάστε φκέλλια και τσαπιά,
σύρτε και στου Καρδογιάννη
να του πάρτε το τηγάνι.
Μωρή κοντή συρματιστή,
κοντή συρματιρένια, να'ρθεις αργά στην πόρτα μου
να'ρθεις και στ'αργαστήρι.
Έχω δυο λόγια να σου πω
δυο λόγια να σου κρένω.
Και πώς να πω τη μάνα μου
και πώς να την γελάσω.
Μάνα μ'νερό δεν έχουμι
σα δε ναι σύρε πάρε.
Κι αδράχνει το χρυσό σταμνί
στη βρύση για να πάει
και βρίσκει το γιαρέντη της
στην πέτρα να κοιμάται.
Να τον ξυπνήσει αντρέπεται
να τον λογιάσ' φοβάται
και σκύβει και τον φίλησε
στα μάτια και στο στόμα.